MUCI
MUCI

Archiwum aktualności

Kwiecień 2024

 • Uczelnia Łukaszewski została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Marzec 2024

 • W dniu 1 marca 2024 roku odbyło się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu coroczne spotkanie Rady MUCI. Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne i finansowe MUCI oraz sprawozdania z projektów USOS, OSA, SABK i EZD.EDU za rok 2023 oraz ustaliła budżety na 2024 rok. Dyskutowano także nad planami nowego projektu w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego uczelni.

Luty 2024

 • Zapytanie ofertowe z dnia 27.02.2024r. dotyczące utrzymania serwerów zaplecza technicznego zespołu programistycznego Zespołu Roboczego USOS: plik do pobrania.
 • Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Styczeń 2024

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Grudzień 2023

 • W dniu 18.12.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady MUCI. Rada MUCI wybrała pana Pawła Mokrzyckiego, Dyrektora Centrum Informatycznego Uniwersytetu Łódzkiego, do Dyrekcji MUCI na miejsce pana dr Tomasza Wolniewicza w związku z jego przejściem na emeryturę. Serdecznie gratulujemy panu Pawłowi Mokrzyckiemu, a panu Tomaszowi Wolniewiczowi składamy gorące podziękowania za wiele lat pracy w Dyrekcji MUCI.
 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Listopad 2023

 • Wyższa Szkoła Straży Granicznej została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Październik 2023

 • Instytut Matematyczny PAN został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Czerwiec 2023

 • Spotkanie Komisji do spraw USOS odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

Maj 2023

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Kwiecień 2023

 • Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Marzec 2023

 • W dniu 3.03.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady MUCI.

Luty 2023

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Styczeń 2023

 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium (online) poświęconemu projektowi MUCI „Otwarty System Antyplagiatowy”, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 r. w godz. od 10:00 do 11:30. Będzie to okazja do zapoznania się z możliwościami OSA, która pozwala na sprawdzania dowolnych prac bez ograniczeń czasowych przez wszystkich nauczycieli akademickich. Oprócz tego każdy może skorzystać z portalu OSAweb, gdzie zleca się zbadanie dokumentu za niewielką odpłatnością. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z możliwościami OSA przyłączą się Państwo do projektu. Nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie. W webinarium mogą wziąć udział zarówno uczelnie biorące jak i niebiorące udziału w projekcie. Link do zaproszenia.
 • Wojskowa Akademia Techniczna została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu EZD.EDU.

Grudzień 2022

 • W miesięczniku informatyków i menedżerów IT sektora publicznego IT w administracji ukazał się artykuł pt. "Rola MUCI w systemie szkolnictwa wyższego" autorstwa prof. Marka Kowalskiego z UKSW, Kierownika Projektu OSA oraz prof. Marka Kręglewskiego z UAM, Dyrektora MUCI.
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu IRK.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Listopad 2022

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu EZD.EDU.

Październik 2022

 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Sierpień 2022

 • Uniwersytet Morski w Gdyni został członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu EZD.

Czerwiec 2022

 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu SABK.

Kwiecień 2022

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu OSA.
 • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. zaakceptowała nowelizację Regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Jednolity tekst dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Marzec 2022

 • MUCI przygotowuje aplikację IRK , która pozwoli studentom z Ukrainy na rejestrację w uczelniach w Polsce.

Luty 2022

 • Posiedzenie Rady MUCI odbyło się 25.02.2022 r. na platformie Teams.
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Styczeń 2022

 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.

Grudzień 2021

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.
 • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu EZD EDU.

Listopad 2021

 • W dniach 9 i 10 listopada 2021 roku odbyła się konferencja z okazji 20-lecia MUCI. Zaprezentowane materiały dostępne są na stronie konferencji w dziale Prezentacje i nagrania.
   
 • 20lecie MUCI

Październik 2021

 • Strona internetowa MUCI stała się stroną responsywną. Jeżeli nie wyświetla się prawidłowo, prosimy o wyczyszczenie historii przeglądania.
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka z siedzibą w Sanoku została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.

Lipiec 2021

 • Do P.T. Rektorów wszystkich uczelni stowarzyszonych w MUCI wysłano zaproszenia do udziału w konferencji, która odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 9 i 10 listopada 2021 roku. Zaproszeniom towarzyszyła krótka informacja o historii MUCI.
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu IRK, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Maj 2021

 • Dyrekcja MUCI podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji z okazji 20-lecia MUCI, które przypada na 10 listopada 2021 roku. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli prof. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Bogumiła Kaniewska - Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i prof. Teofil Jesionowski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Serdecznie dziękujemy za ten gest potwierdzający znaczenie MUCI jako konsorcjum wielu typów uczelni.

Luty 2021

 • W dniu 22 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. W spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli uczelni na 20 uczelni zrzeszonych w KRUP. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności MUCI w 2020 roku. W tym czasie MUCI realizowało 4 projekty: USOS, OSA, SABK I EZD.EDU. Składki na 2021 rok przyjęto takie same jak w roku 2020. Rada zaakceptowała plany merytoryczne i budżety MUCI oraz 4 projektów na 2021 r. Wybrano siódmego członka Dyrekcji MUCI w kadencji 2020-2024. Przedyskutowano propozycje zmian w Regulaminie MUCI.

Styczeń 2021

 • W dniu 22 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Tematem spotkania był projekt zmian w Regulaminie MUCI oraz ustalenie porządku obrad spotkania Rady MUCI zaplanowanego na 26 lutego 2021 roku.

Grudzień 2020

 • W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Spotkanie poświęcone było współpracy w projektach finansowanych przez zewnętrzne granty uczelni i sposobom udostępnienia ich wyników innym uczelniom konsorcjum MUCI.
 • Politechnika Wrocławska i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zostały członkami stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS

Listopad 2020

 • W dniu 13 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Spotkanie poświęcone było sprawom organizacyjnym pracy Dyrekcji i problemowi autorskich praw majątkowych w projektach realizowanych przez MUCI.

Październik 2020

 • W dniu 23 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady MUCI.
  Zgodnie z Regulaminem MUCI powołano Dyrekcję oraz Radę MUCI na kadencję 2020-2024.

Wrzesień 2020

 • Politechnika Poznańska została członkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Lipiec 2020

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zostały członkami stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Luty 2020

 • W dniu 28 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji
 • W dziale Projekty dostępna jest informacja o projekcie SABK ze stycznia 2020 r.

Grudzień 2019

 • Członkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS została Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie

Październik 2019

 • Nowymi członkami stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS zostały: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Państwowa Medyczna wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Sierpień 2019

Maj 2019

 • W dniu 23.05.2019 r. dyrektor MUCI prof. Marek Kręglewski wziął udział w X Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe technologie IT w uczeniach"
 • Nowa uczelnia w USOS - 12 maja 2019 członkiem stowarzyszonym została Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Kwiecień 2019

 • W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Marzec 2019

 • W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, podczas którego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności MUCI za rok 2018 oraz realizowanych w ramach MUCI projektów: USOS, SABK, OSA i EZD EDU. Następnie Rada MUCI uchwaliła plany działania MUCI oraz wszystkich projektów na rok 2019.
  Podjęto również uchwałę, w której to Rada zaleca, aby w umowach zawieranych z uczelniami korzystającymi z oprogramowania tworzonego w ramach MUCI znalazły się zapisy zobowiązujące uczelnie do korzystania wyłącznie z najnowszej wersji danego oprogramowania. Jednoznacznie ustalono, że MUCI bierze odpowiedzialność za zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tylko najnowszej wersji danego oprogramowania.

Styczeń 2019

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został członkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Listopad 2018

Październik 2018

Lipiec 2018

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza
  im. Stanisława Staszica w Krakowie zostały członkami stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS

Maj 2018

 • Zakończono prace nad piątą wersją Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). Wprowadzono kolejne moduły i funkcjonalności, które przyczynią się do polepszenia jego efektywności.
  Edycja OSA 5 oprócz zapewnienia obsługi Międzyuniwerysteckiego Programu Udostępnienia Map (zob. Miedzyuniwersytecki Program Udostępniania Map) oferuje też moduł analizy stylometrycznej. Ponadto daje możliwości porównywania tekstów w różnych językach oraz wyszukiwania w Internecie bazującego na nowej indeksacji, niezależnej od NEKST. Szczegółowy opis nowych modułów i funkcjonalności zamieszczono na stronie wiki.osaweb.pl.
 • Członkiem udziałowcem MUCI został Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  Członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS zostały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kwiecień 2018

Marzec 2018

 • 23 marca 2018 roku odbyło się w Warszawie w ramach MUCI spotkanie przedstawicieli kilku uczelni poświęcone RODO. Udział wzięli Inspektorzy Danych Osobowych i Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji. Proszę śledzić informacje o przygotowaniu propozycji zmian w naszym oprogramowaniu USOS, USOSweb, IRK, OSA, SABK pod kątem spełnienia wymogów RODO. Jeżeli w uczelniach są osoby zainteresowane aktywną współpracą z zespołem, serdecznie zapraszamy

Luty 2018

 • 16 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI
 • Zapraszamy do obejrzenia prezentacji USOS w liczbach

Grudzień 2017

 • 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Listopad 2017

 • W dziale Dokumenty dostępny jest nowy regulamin MUCI z uzupełnieniami z dnia 20.10.2017 r.

Lipiec 2017

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Czerwiec 2017

 • Z wielką satysfakcją informujemy, że mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz i dr Tomasz Wolniewicz z Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK zostali uhonorowani prestiżową nagrodą GÉANT Community Award. Dr Tomasz Wolniewicz jest członkiem Dyrekcji MUCI, a mgr Maja Wolniewicz przez wiele lat kierowała projektem System Akademickich Biur Karier. GÉANT jest międzynarodową organizacją skupiającą 43 europejskie kraje członkowskie, ściśle współpracującą z akademickimi sieciami informatycznymi całego świata.
  Więcej informacji o charakterze nagrody i o laureatach można znaleźć na stronach:
  www.geant.org     www.umk.pl     www.pionier.net.pl
 • 2 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Marzec 2017

Luty 2017

 • 24 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Styczeń 2017

 • 28 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Listopad 2016

 • 3 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Wrzesień 2016

 • 23 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI.
  Zgodnie z Regulaminem MUCI powołano Dyrekcję oraz Radę MUCI na kadencję 2016-2020.

Czerwiec 2016

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA

Kwiecień 2016

 • 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja III Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2016. Istotnym elementem dyskusji była zapowiedź ogłoszenia przez MNiSW konkursu na Jednolity System Antyplagiatowy, który Ministerstwo udostępni nieodpłatnie wszystkim uczelniom. Program konferencji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Marzec 2016

 • 2 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się VIII Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią
  Program forum
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwederowicza w Warszawie została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Luty 2016

 • 26 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI
 • Otwarty System Antyplagiatowy jest już gotowy do codziennego użytku. Zespół OSA powołany przez MUCI przedstawi możliwości tego oprogramowania na seminarium w dniu 16 lutego 2016 lutego w Politechnice Warszawskiej. OSA jest zdolna do wykrycia plagiatów nawet w mocno zmodyfikowanych lub spreparowanych tekstach, co pokażemy na szeregu przykładach.
  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni, zarówno tych, którzy już z OSA korzystają, jak i tych, którzy o tym myślą. Liczymy też na obecność dziennikarzy, których szczególnie chcemy przekonać do OSA. Zapraszamy także inne osoby zainteresowane programami antyplagiatowymi.
  Program seminarium - 16 lutego 2016 r.

Grudzień 2015

 • W dniu 15.12.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym porozumienie w sprawie współpracy w zakresie dostępu do wersji "demo" Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych przy użyciu zewnętrznego oprogramowania. Umowa będzie realizowana przez MUCI i dotyczy Otwartego Programu Antyplagiatowego (OSA).
 • W dniu 15.12.2015 r. MUCI podpisało z firmą Partners in Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę o współpracę w zakresie integracji systemu USOS z aplikacjami oferowanych przez Parnters in Progress Sp. z o.o.

Listopad 2015

 • 6 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Październik 2015

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach został członkiem stowarzyszonym MUCI
  w ramach projektu OSA

Wrzesień 2015

 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Lipiec 2015

Czerwiec 2015

 • 23 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Maj 2015

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została członkiem stowarzyszonym MUCI
  w ramach projektu USOS
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach została członkiem stowarzyszonym MUCI
  w ramach projektu OSA

Luty 2015

 • 27 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Styczeń 2015

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  został członkiem stowarzyszonym MUCI

Listopad 2014

 • Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
  została członkiem stowarzyszonym MUCI

Wrzesień 2014

 • 8 września 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Sierpień 2014

 • MUCI podpisało umowę z firmą Comarch SA o współpracy w celu dokonania integracji systemu USOS i systemów autorstwa Comarch SA

Lipiec 2014

 • 21 lipca 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie została członkiem stowarzyszonym MUCI

Czerwiec 2014

Kwiecień 2014

 • Biuro MUCI zostało przeniesione do nowej siedziby.
  Aktualne dane teleadresowe znajdują się na stronie Kontakt
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
  została członkiem stowarzyszonym MUCI

Marzec 2014

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  została członkiem stowarzyszonym MUCI

Luty 2014

 • 28 lutego 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Styczeń 2014

 • 13 stycznia 2014 r. w Warszawie odyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Listopad 2013

 • W dniach 22-23.11.2013 r. w Kielcach odbędzie się konferencja Informatyzacja szkolnictwa wyższego. Program konferencji.

Październik 2013

 • MUCI podpisało umowę z firmą z firmą NET P.C. o współpracy w celu zbudowania mechanizmów integrujących systemy USOS i Narzędzie Zarządzania i Zapewnienia Wysokiej Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim zapewniających bezpieczną wymianę danych

Czerwiec 2013

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie została członkiem stowarzyszonym MUCI
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie został członkiem stowarzyszonym MUCI

Kwiecień 2013

 • MUCI podpisało umowę z firmą OPTeam o współpracy w zakresie wdrożeń systemu USOS i jego integracji z aplikacjami oferowanymi przez OPTeam
 • MUCI podpisało umowę z firmą Simple S.A. o współpracy w zakresie wdrożeń systemu USOS i jego integracji z systemem SIMPLE.ERP

Marzec 2013

 • Politechnika Opolska została członkiem stowarzyszonym MUCI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu został członkiem stowarzyszonym MUCI

Luty 2013

 • 25 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została członkiem stowarzyszonym MUCI

Styczeń 2013

 • 7 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Grudzień 2012

 • 17 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI. Omówiono następujące problemy:
  1. Współpraca z ICM przy tworzeniu programu antyplagiatowego OSA.
  2. Przygotowanie projektów na konkursy ogłaszane przez Komisje Europejską w ramach programu Information and Communication Technologies we współpracy z firmą konsultingową InEurope2020 z Włoch.
  3. Zarządzanie projektem USOS – perspektywa łączenia USOS ze zintegrowanymi programami zarządzania uczelnią.
  4. Rozwój Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o funkcjonalności płatnicze – kontakty z bankami.
  5. Informacja o udziale Dyrektora MUCI w konferencji Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP w Gdańsku 4-5.12.2012.
  6. Spotkanie Rady MUCI zaplanowano na 25 lutego 2013 roku.

Listopad 2012

 • W dniu 6 listopada 2012 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się warsztaty na temat pozyskiwania funduszy europejskich na projekty informatyczne. Warsztaty zostały zorganizowane przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Prowadzącym był prof. Ettore Deodato, konsultant z firmy InEUROPE 2020.
 • Zgodnie z Regulaminem MUCI powołano Dyrekcję oraz Radę MUCI na kadencję 2012-2016

Kwiecień 2012

 • 19 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja "IT w Uczelniach GigaCon™", na której
  Dyrektor MUCI prof. dr hab. Marek Kręglewski wygłosił referat: MUCI - konsorcyjne rozwiązanie problemów IT uczelni

Marzec 2012

 • 15 marca 2012 r. w Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI
 • Nowe uczelnie stowarzyszone w ramach projeku USOS:
  1. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki z siedzibą w Warszawie - styczen 2012
  2. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu - luty 2012
  3. Politechnika Warszawska - marzec 2012

Luty 2012

 • 27 lutego 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Wrzesień 2011

 • 21 września 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Maj 2011

 • Zaktualizowany został wykaz kart stykowo-bezstykowych obsługiwanych przez system USOS.
  Wykaz dostępny jest w dziale Dokumenty lub [tutaj].

Kwiecień 2011

 • Zapraszamy do odwiedzenia nowej odsłony strony domowej USOS [Zobacz...]

Marzec 2011

 • Powstała strona internetowa Polskie uczelnie i ich katalogi studiów . Adres strony to http://ects.edu.pl. Zapraszamy wszystkie Uczelnie w Polsce do umieszczenia na stronie informacji o swoich katalogach studiów.
 • W dziale Dokumenty dostępne są nowe wzory umów [Zobacz...]
 • MUCI podpisało umowę z firmą Kalasoft Grzegorz Kaliński Systemy Informatyczne na opracowanie mechanizmów elektronicznej wymiany informacji pomiędzy systemami HMS i USOS [Zobacz...]

Luty 2011

 • 25 lutego 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Styczeń 2011

 • 28 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI
 • MUCI podpisało list intencyjny z Asseco w sprawie prowadzenia wspólnych prac nad integracja danych pomiędzy wybranymi systemami klasy erp a USOSem [Zobacz...]

Grudzień 2010

 • 10.12.2010r w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI.

Listopad 2010

Czerwiec 2010

 • 10 czerwca w Poznaniu odbyła się II Krajowa Konferencja Użytkowników SELS z warsztatami, na której pani dr Janina Mincer-Daszkiewicz przedstawiła referat 'Moduł do obsługi ELS jako część zintegrowanego systemu obsługi spraw studiów'

Maj 2010

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została członkiem stowarzyszonym MUCI. [Zobacz...]

Kwiecień 2010

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz Politechnika Koszalińska zostały członkami stowarzyszonymi MUCI. [Zobacz...]

Marzec 2010

 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży została członkiem stowarzyszonym MUCI. [Zobacz...]

Luty 2010

 • 26.02.2010 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI.

Styczeń 2010

 • W dniu 15 stycznia 2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dyrekcji MUCI, kierownictwa Komisji ds USOS, zespołu roboczego USOS i przedstawicieli uczelni zrzeszonych w MUCI. Celem spotkania jest dyskusja nad wyborem nowej platformy technologicznej.

Grudzień 2009

 • Strona internetowa MUCI otrzymała nową szatę graficzną.

Październik 2009

 • Trzy kolejne Uczelnie zostały członkami stowarzyszonymi MUCI. [Zobacz...]

Sierpień 2009

 • Szkolenie Oracle Partner Academy z zakresu Weblogic i ADF
  ADF (3-7.08.2009) Weblogic (26-28.08.2009)

Lipiec 2009

 • Szkolenie Oracle Partner Academy z zakresu Weblogic i ADF
  Weblogic (22-24.07.2009) ADF (27-31.07.2009)

Maj 2009

 • 13-15.05.2009r na konferencji e-Uczelinia prof M. Kręglewski oraz dr J. Mincer-Daszkiewicz przedstawili referat pt 'Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji'. [Zobacz...]
 • USOS w Wikipedii [Zobacz...]

Kwiecień 2009

 • 1.04.2009r Prezentacja USOS i MUCI na konferencji Rozwiązania Oracle dla placówek edukacyjnych.

Luty 2009

 • 27.02.2009r w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI.

Październik 2008

 • 28.10.2008r w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Wrzesień 2008

 • 11.09.2008r w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
 • Zgodnie z Regulaminem MUCI powołano 7-osobową Dyrekcję na kadencję 2008-2012

Luty 2008

 • 8.02.2008r w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI
 • Dokonalismy rejestracji domen: muci.edu.pl oraz usos.edu.pl. W związku z tym zmieniły się także adresy e-mail do Biura MUCI: muci@muci.edu.pl oraz do USOS: usos@usos.edu.pl.

Styczeń 2008

 • 18.02.2008r w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI

Październik 2007

 • 26.10.2007r w Poznaniu odbyło się zebranie Dyrekcji MUCI

Czerwiec 2007

 • MUCI zostało zdobywcą nagrody EUNIS ELITE AWARD of excellence za system USOS . Więcej informacji o nagrodzie oraz laureatach z poprzednich lat można znaleźć na stronach Eunis. [Więcej...]

Maj 2007

 • Umowa między Unizeto i MUCI w sprawie użytkowania bibliotek do obsługi podpisów elektronicznych. [Więcej...]
 • W dniach 29-30 maja w Uniwerytecie Jagielońskim odbyło się seminarium ELS. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń we wdrażaniu nowych legitymacji. Odbyła się też dyskusja na temat przyszłych aplikacji. [Zobacz też...]