MUCI
MUCI

Kontakt

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

tel.: 61 8291594
fax: 61 8291659

e-mail: muci@muci.edu.pl