Członkowie MUCI

Uczelnie stowarzyszone w ramach projektów
USOS lub Serwis Akademickich Biur Karier

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwederowicza w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Skoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu
 •  

Uczelnie stowarzyszone w ramach projektu OSA

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Katowicach
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 


*  Członkowie      *  Dyrekcja      *  Rada