MUCI
MUCI

Aktualności

Czerwiec 2024

  • W Opolu 21 czerwca 2024 roku spotkała się Dyrekcja MUCI w celu podsumowania wniosków ze spotkania Rady oraz przygotowania rekomendacji w sprawie zasad współpracy MUCI z firmami zewnętrznymi oferującymi oprogramowanie dla uczelni.
  • 14 czerwca 2024 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie Rady MUCI poświęcone omówieniu przyszłych zadań w czterech realizowanych projektach: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Otwarty System Antyplagiatowy, Serwis Akademickich Biur Karier i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami EDU. Wprowadzeniem do dyskusji były prezentacje kierowników projektów. Wyniki zostaną przedstawione członkom nowej Rady MUCI, która rozpocznie działanie z początkiem kadencji władz rektorskim czyli od 1 września 2024 roku.
  • Z przyjemnością informujemy, że USOS został ponownie doceniony na forum międzynarodowym. Artykuł dr Janiny Mincer-Daszkiewicz zatytułowany "Success story - 25 years of digitalization of higher education institutions in Poland" uzyskał EUNIS Elite Award for excellence in implementing Information Systems for Higher Education, 2024 Lasting Achievement Award. GRATULUJEMY!

Maj 2024

  • W dniu 14 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się posiedzenia Rady MUCI. Na spotkaniu Rada MUCI planuje przygotować rekomendacje dotyczące funkcjonowania projektów w przyszłej kadencji 2024-2028.
  • W dniach 20-21 czerwca 2024 r. Dyrekcja MUCI będzie obradować w Uniwersytecie Opolskim. Tematem spotkania będą zalecenia Rady MUCI oraz projekty nowych umów.
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

 


Archiwum aktualności