Aktualności

Sierpień 2019

Maj 2019

  • W dniu 23.05.2019 r. dyrektor MUCI prof. Marek Kręglewski wziął udział w X Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe technologie IT w uczeniach"
  • Nowa uczelnia w USOS - 12 maja 2019 członkiem stowarzyszonym została Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Kwiecień 2019

  • W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Marzec 2019

  • W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, podczas którego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności MUCI za rok 2018 oraz realizowanych w ramach MUCI projektów: USOS, SABK, OSA i EZD EDU. Następnie Rada MUCI uchwaliła plany działania MUCI oraz wszystkich projektów na rok 2019.
    Podjęto również uchwałę, w której to Rada zaleca, aby w umowach zawieranych z uczelniami korzystającymi z oprogramowania tworzonego w ramach MUCI znalazły się zapisy zobowiązujące uczelnie do korzystania wyłącznie z najnowszej wersji danego oprogramowania. Jednoznacznie ustalono, że MUCI bierze odpowiedzialność za zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tylko najnowszej wersji danego oprogramowania.