Aktualności

Marzec 2019

  • W dniu 8 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, podczas którego przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności MUCI za rok 2018 oraz realizowanych w ramach MUCI projektów: USOS, SABK, OSA i EZD EDU. Następnie Rada MUCI uchwaliła plany działania MUCI oraz wszystkich projektów na rok 2019.
    Podjęto również uchwałę, w której to Rada zaleca, aby w umowach zawieranych z uczelniami korzystającymi z oprogramowania tworzonego w ramach MUCI znalazły się zapisy zobowiązujące uczelnie do korzystania wyłącznie z najnowszej wersji danego oprogramowania. Jednoznacznie ustalono, że MUCI bierze odpowiedzialność za zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tylko najnowszej wersji danego oprogramowania.

Styczeń 2019

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został członkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Listopad 2018