MUCI
MUCI

Aktualności

Kwiecień 2022

  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu OSA.
  • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. zaakceptowała nowelizację Regulaminu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Jednolity tekst dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Marzec 2022

  • MUCI przygotowuje aplikację IRK , która pozwoli studentom z Ukrainy na rejestrację w uczelniach w Polsce.

Luty 2022

  • Posiedzenie Rady MUCI odbyło się 25.02.2022 r. na platformie Teams.
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu została członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Styczeń 2022

  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.

 


Archiwum aktualności