Dyrekcja MUCI

Kadencja 2016-2020
 

Imię i nazwisko
( e-mail )
Uczelnia Funkcja Telefon
prof. Marek Kręglewski UAM Dyrektor 61 829 15 94
prof. Jan Madey UW Członek dyrekcji 22 552 07 74
prof. Marek Piotrów UWr Członek dyrekcji 71 375 78 40
prof. Marek Zaionc UJ Członek dyrekcji 12 664 66 49
prof. Jacek Winiarski UG Członek dyrekcji 58 523 23 18
dr Tomasz Wolniewicz UMK Członek dyrekcji 56 611 27 50
dr Jacek Kalinowski Członek dyrekcji 42 635 41 01

*  Rada      *  Członkowie      *  Członkowie stowarzyszeni