Aktualności

Czerwiec 2016

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA

Kwiecień 2016

  • 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja III Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2016. Istotnym elementem dyskusji była zapowiedź ogłoszenia przez MNiSW konkursu na Jednolity System Antyplagiatowy, który Ministerstwo udostępni nieodpłatnie wszystkim uczelniom.
    Program konferencji
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS

Marzec 2016

  • 2 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się VIII Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią
    Program forum
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwederowicza w Warszawie została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS