Aktualności

20lecie MUCI

Październik 2021

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu zostały członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS.

Lipiec 2021

  • Do P.T. Rektorów wszystkich uczelni stowarzyszonych w MUCI wysłano zaproszenia do udziału w konferencji, która odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 9 i 10 listopada 2021 roku. Zaproszeniom towarzyszyła krótka informacja o historii MUCI.
  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu IRK, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.