Aktualności

Lipiec 2018

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza
    im. Stanisława Staszica w Krakowie zostały czlonkami stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS

Maj 2018

  • Zakończono prace nad piątą wersją Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). Wprowadzono kolejne moduły i funkcjonalności, które przyczynią się do polepszenia jego efektywności.
    Edycja OSA 5 oprócz zapewnienia obsługi Międzyuniwerysteckiego Programu Udostępnienia Map (zob. Miedzyuniwersytecki Program Udostępniania Map) oferuje też moduł analizy stylometrycznej. Ponadto daje możliwości porównywania tekstów w różnych językach oraz wyszukiwania w Internecie bazującego na nowej indeksacji, niezależnej od NEKST. Szczegółowy opis nowych modułów i funkcjonalności zamieszczono na stronie wiki.osaweb.pl.
  • Członkiem udziałowcem MUCI został Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
    Członkami stowarzyszonymi w ramach projektu USOS zostały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kwiecień 2018