Aktualności

20lecie MUCI

Lipiec 2021

  • Do P.T. Rektorów wszystkich uczelni stowarzyszonych w MUCI wysłano zaproszenia do udziału w konferencji, która odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 9 i 10 listopada 2021 roku. Zaproszeniom towarzyszyła krótka informacja o historii MUCI.
  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu IRK, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie stała się członkiem stowarzyszonym w ramach projektu USOS.

Maj 2021

  • Dyrekcja MUCI podjęła decyzję o zorganizowaniu konferencji z okazji 20-lecia MUCI, które przypada na 10 listopada 2021 roku. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli prof. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Bogumiła Kaniewska - Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i prof. Teofil Jesionowski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Serdecznie dziękujemy za ten gest potwierdzający znaczenie MUCI jako konsorcjum wielu typów uczelni.