Aktualności

Listopad 2016

  • 3 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Dyrekcji MUCI

Wrzesień 2016

  • 23 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady MUCI.
    Zgodnie z Regulaminem MUCI powołano Dyrekcję oraz Radę MUCI na kadencję 2016-2020.

Czerwiec 2016

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu OSA

Kwiecień 2016

  • 8 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja III Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2016. Istotnym elementem dyskusji była zapowiedź ogłoszenia przez MNiSW konkursu na Jednolity System Antyplagiatowy, który Ministerstwo udostępni nieodpłatnie wszystkim uczelniom. Program konferencji
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu została czlonkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS