Aktualności

20lecie MUCI

Luty 2021

  • W dniu 22 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. W spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli uczelni na 20 uczelni zrzeszonych w KRUP. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności MUCI w 2020 roku. W tym czasie MUCI realizowało 4 projekty: USOS, OSA, SABK I EZD.EDU. Składki na 2021 rok przyjęto takie same jak w roku 2020. Rada zaakceptowała plany merytoryczne i budżety MUCI oraz 4 projektów na 2021 r. Wybrano siódmego członka Dyrekcji MUCI w kadencji 2020-2024. Przedyskutowano propozycje zmian w Regulaminie MUCI.

Styczeń 2021

  • W dniu 22 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Tematem spotkania był projekt zmian w Regulaminie MUCI oraz ustalenie porządku obrad spotkania Rady MUCI zaplanowanego na 26 lutego 2021 roku.