Aktualności

Luty 2020

  • W dniu 28 lutego 2020 roku o godzinie 11:00 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji
  • W dziale Projekty dostępna jest informacja o projekcie SABK ze stycznia 2020 r.

Grudzień 2019

  • Członkiem stowarzyszonym MUCI w ramach projektu USOS została Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie

Październik 2019

  • Nowymi członkami stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS zostały: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Państwowa Medyczna wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Sierpień 2019

Maj 2019

  • W dniu 23.05.2019 r. dyrektor MUCI prof. Marek Kręglewski wziął udział w X Ogólnopolskiej Konferencji "Nowe technologie IT w uczeniach"
  • Nowa uczelnia w USOS - 12 maja 2019 członkiem stowarzyszonym została Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie