MUCI
MUCI

Uczelnie w projekcie SABK

Uczelnie udziałowcy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczelnie stowarzyszone

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach