MUCI
MUCI

Uczelnie w projekcie EZD EDU

Uczelnie udziałowcy

 • Uniwersyet Łódzki
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie stowarzyszone

 • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersyet Technologiczno-Przyrodniczyc Bydgoszcz
 • Uniwersytest Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna