Uchwała Komisji Koordynacyjnej Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego z dnia 23 kwietnia 2001 roku

Komisja Koordynacyjna Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego (UPI), nadzorująca w imieniu wszystkich uniwersytetów realizację projektu Tempus NET UM_JEP-14461-1999, na spotkaniu w Uniwersytecie Warszawskim:

  1. przyjęła z aprobatą sprawozdanie zespołu roboczego z postępów realizacji projektu, a w szczególności stopnia zaawansowania realizacji Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), który jest oryginalnie stworzonym oprogramowaniem należącym do partnerów UPI,

  2. zaakceptowała pilotażowe wdrożenie USOS w uniwersytetach - partnerach UPI,

  3. zaaprobowała wniosek koordynatora projektu kierowany do Biura Tempus o wykorzystanie środków w wysokości 43000 EURO, przewidzianych pierwotnie na zakup software i skanera, na kupno serwerów USOS dla uczelni biorących udział w projekcie oraz oprogramowania pozwalającego na integrację USOS z innymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelnią,

  4. poparła wniosek do Biura Tempus o przesunięcie środków w wysokości 35720 EURO przeznaczonych na podróże, na dofinansowanie zakupów serwerów.

 

Sekretarz Naukowy UPI

Przewodniczący KK UPI

Prof. dr hab. Marek Kręglewski

Prof. dr hab. Jan Madey
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego

 


26 kwietnia 2001 r - (c) AWL